• شرایط دریافت گواهینامه (سطح سوم علوم و فنون – معادل کارشناسی ارشد دانش کاربردی و مهارتی تخصصی) :

✓ برای دارندگان سواد متوسطه یا دیپلم یا معادل آن :
در صورت دارا بودن دوره آموزشی ۱۸۰۰ ساعت و حداقل ۱۵ سال سابقه کار در رشته مرتبط + ارائه تحقیق علمی
✓ برای دارندگان سواد فوق دیپلم یا معادل آن :
در صورت دارا بودن دوره آموزشی ۱۲۰۰ ساعت و حداقل ۱۰ سال سابقه کار در رشته مرتبط + ارائه مقاله ترویجی

✓ برای دارندگان سواد لیسانس یا معادل آن : 
در صورت دارا بودن دوره آموزشی ۸۰۰ ساعت و حداقل ۵ سال سابقه کار در رشته مرتبط + ارائه مقاله تخصصی

✓ برای دارندگان سواد فوق لیسانس انصرافی :
در صورت دارا بودن دوره آموزشی ۴۰۰ ساعت و حداقل ۳ سال سابقه کار در رشته مرتبط + ارائه مقاله پژوهشی

می‌توانند در طرح تعیین سطح شرکت کرده و گواهینامه معادل یا همسطح یا در سطح کارشناسی ارشد دانش کاربردی و مهارتی تخصصی را از مرکز تعیین و ارتقاء سطح این موسسه دریافت نمایند.

توضیحات :

گواهینامه های صادره، بصورت داخلی موسسه بوده
 و مورد تایید وزارتین علوم، بهداشت، ارشاد، دانشگاهها، موسسات آموزش عالی نمی باشد.

اصول و ساختار صدور مدرک معادل یا در سطح دکتری پردیس دانشگاهی علم و فن دانشوران

اصول و ساختار صدور مدرک معادل یا در سطح کارشناسی ارشد پردیس دانشگاهی علم و فن دانشوران

اصول و ساختار صدور مدرک معادل یا در سطح کارشناسی حرفه ای پردیس دانشگاهی علم و فن دانشوران

معادل ,سطح ,آموزشی ,دارا ,صورت ,ساعت ,و حداقل ,ساعت و ,صورت دارا ,سال سابقه ,سابقه کار ,رشته مرتبط ارائه ,مرتبط ارائه مقاله ,دارا بودن دوره آموزشی ,تخصصی ✓ برای دارندگان

مشخصات

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

جاذبه‌های گردشگری ایران ترجمه تخصصی متون تامین و فروش انواع لوله, ورق, میلگرد استنلس استیل The Blue World pingomatic در جستجوی لبخند fff پایگاه شعر جوادیه مسیحیت صهیونیستی